DEFINICJE

 1. Sprzedawca – SAWART STUDIO Maciej Sawicki, zarejestrowana w Gorlicach przy ul. Sikorskiego 64, 38-300, NIP: 7382052464, REGON: 368921918.
 2. Sklep – sklep internetowy LUNAR DESTINY dostępny pod adresem www.lunardestiny.pl  prowadzony przez Sprzedawcę będący platformą sprzedażową, za pośrednictwem której Sprzedawca:
  • udostępnia funkcjonalności Sklepu oraz świadczy na rzecz Użytkowników usługi.
  • umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów na odległość.
 3. Towar, Produkt – znajdujące się w asortymencie Sklepu rzeczy, przedmioty mogące być przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą.
 4. Strona Internetowa Sklepu – strona internetowa dostępna pod adresem www.lunardestiny.pl.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 6. Użytkownik – korzystająca z funkcjonalności Sklepu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 7. Klient – Użytkownik, który zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 8. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę (po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji i zawarciu tym samym umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika), na którym są gromadzone dane podane przez Użytkownika przy rejestracji Konta Użytkownika, przy czym założenie Konta Użytkownika nie jest wymagane do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień.
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie.
 10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 11. Newsletter – udostępniana przez Sprzedawcę usługa polegająca na przesyłaniu informacji handlowej w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług w formie wiadomości (maili) za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

PODSTAWOWE UREGULOWANIA

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich zamówień i zakupów Produktów dokonanych za pośrednictwem Sklepu.
 2. W związku z zakupami dokonywanymi za pośrednictwem Atrony Internetowej Sklepu, Sklep będzie komunikowała się z Klientem telefonicznie, elektronicznie, za pośrednictwem poczty e-mail, lub Konta klienta. Złożenie oferty w postaci elektronicznej oznacza akceptację, że wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty przekazane w postaci elektronicznej będą kwalifikowane jako spełniające wszelkie wymagania dla komunikacji w formie pisemnej.
 3. Niniejszy Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na Stronie Internetowej Sklepu. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin zostanie udostępniony klientowi.
 4. Przed złożeniem zamówienia na Produkty, Użytkownik Strony Internetowej Sklepu powinien zapoznać się z Regulaminem Sklepu.
 5. Użytkownik odwiedzający Stronę Internetową Sklepu akceptuje Regulamin Sklepu oraz jego Politykę prywatności. W innym przypadku powinien opuścić tę witrynę Internetową.

INFORMACJE

 1. Właścicielem Marki LUNAR DESTINY oraz sklepu internetowego – www.lunardestiny.pl jest firma SAWART STUDIO Maciej Sawicki, zarejestrowana w Gorlicach przy ul. Sikorskiego 64, 38-300, NIP: 7382052464, REGON: 368921918.
 2. Dokonując zakupów w serwisie internetowym www.lunardestiny.pl , zawierana zostaje umowa z firmą SAWART STUDIO na warunkach handlowych określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Wszystkie treści zawarte na stronie internetowej i stronach typu fan page (m.in. Facebook, Instagram), jak i znak towarowy Marki Lunar Destiny objęte są ochroną Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Produkty prezentowane na stronie zawierają podatek według aktualnie obowiązującej stawki VAT.
 5. Zamówienia składane są przez Użytkownika poprzez stronę internetową www.lunardestiny.pl. W celu realizacji większych zamówień prosimy o kontakt poprzez e-mail: sklep@lunardestiny.pl.
 6. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w tym środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
 7. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu z wykorzystaniem sieci Internet.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem praw i dóbr osobistych innych podmiotów. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 9. Wszystkie materiały umieszczone w serwisie www.lunardestiny.pl są chronione prawami autorskimi. Właścicielem praw autorskich oraz majątkowych do umieszczonych na stronie materiałów jest właściciel Marki Lunar Destiny firma SAWART STUDIO Maciej Sawicki.
 10. Właściciel autorskich praw majątkowych zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na stronie internetowej www.lunardestiny.pl bez pisemnej zgody jest zabronione niezależnie od celu.
 11. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zamieszczonych na stronie fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej itp. pod groźbą sankcji prawnych.
 12. Zabrania się umieszczania materiałów lub ich części pochodzących z www.lunardestiny.pl na jakimkolwiek serwisie internetowym lub serwerze.

PRODUKTY

 1. Sprzedawca dokłada najwyższych starań w celu zapewnienia dostępności każdego z Produktów dostępnych na Sklepie.
 2. W przypadku, gdy nie będzie możliwości zrealizowania zamówienia, bądź jego części, Klient zostanie poinformowany o tym mailowo, a zapłata zostanie zwrócona, nie później niż w przeciągu 7 dni od dokonanej płatności.
 3. Sklep dokłada najwyższych starań aby zapewnić stan towaru, jak najbardziej zbliżony do tych na zdjęciach produktowych. Produkty są robione ręcznie więc mogą nieznacznie różnić się wielkością, kształtem, wyglądem lub odcieniem (kolory mogą się różnić w zależności od monitora).
 4. Jeśli dostarczone Produkty nie są zgodne z zamówionymi przez Klienta, lub jeśli przesyłka jest niekompletna lub została uszkodzona w czasie transportu, prosimy o niezwłoczny kontakt z Centrum Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@lunardestiny.pl.
 5. Wszystkie realizacje zamówień są rejestrowane za pośrednictwem kamery przez naszych pracowników w celu zabezpieczenia materiałów dokumentujących proces pakowania i wysyłki.
 6. Ryzyka związane z dostarczonym Towarem przechodzą ze Sklepu na Klienta z chwilą doręczenia przesyłki (odebrania jej przez Klienta).

KONTO KLIENTA

 1. W celu utworzenia Konta klienta, Klient obowiązany jest wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Przy wypełnianiu Formularza rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
 3. Klient, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane.
 4. Po wypełnieniu Formularza rejestracji, Klient otrzyma mailem powiadomienie z informacją o możliwości utworzenia nowego hasła do Konta. Klient jest zobowiązany do ustalenia nowego hasła dostępu do Konta Użytkownika.
 5. Klient jest zobowiązany do ochrony poufności hasła oraz zabezpieczenia dostępu do hasła.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania oraz zakupy dokonane za pośrednictwem Konta klienta, związane z brakiem zachowania przez niego poufności hasła, udostępnianiem konta innym osobom lub niewłaściwym zabezpieczeniem dostępu do konta.
 7. Założenie konta klienta w Sklepie jest darmowe. Klient może usunąć konto w każdej chwili wystarczy wysłać maila z taka informacją na adres: sklep@lunarestiny.pl
 8. Korzystanie z Konta klienta regulowane jest przez REGULAMIN SERWISU.
 9. Do złożenia zamówienia nie jest konieczne utworzenie Konta klienta.

ZAMÓWIENIA / PŁATNOŚCI

 1. Składając zamówienie poprzez stronę internetową www.lunardestiny.pl podawane są zrozumiałe komunikaty wyjaśniające jak przejść do następnego etapu w celu dokonania zamówienia. Przy składaniu zamówienia wymagamy podania swoich danych osobowych, numeru kontaktowego, a także adresu pod który ma zostać dostarczona przesyłka. W przypadku paczkomatu należy również podać numer paczkomatu, numer telefonu oraz adres email. Dane osobowe będą potrzebne do wystawienia faktury zakupowej. W celu wystawienia faktury na firmę prosimy o kontakt drogą mailową.
 2. Zamówienie można składać 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia są realizowane w dniach roboczych w godzinach 9 do 17.
 3. Przy procesie płatności serwisy, z których korzystamy wymagają podania danych płatniczych.
 4. Składając zamówienie poprzez stronę internetową płatności dokonywane są za pomocą kart płatniczych, a także innych systemów płatności typu Blik, które są dostarczane przez firmę Przelewy24. W przypadku większego zlecenia wcześniej uzgodnionego ze Sprzedawcą istnieje możliwość tradycyjnego przelewu bankowego, realizacja zamówienia jest dokonywana po zaksięgowaniu wpłaty na konto bankowe. Nie istnieje możliwość wysyłki po okazaniu potwierdzenia przelewu.
 5. Wszystkie ceny Towarów prezentowane na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i są cenami brutto tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), ale nie zawierają Kosztów Dostarczenia Towarów.
 6. Wszystkie dane, które zostają podane w naszym serwisie są w pełni chronione. Używana jest technologia SSL, zapewniająca najwyższe standardy bezpieczeństwa.
 7. W przypadku nie opłacenia przez Klienta zamówienia od razu po jego złożeniu, zamówienie otrzymuje status: Oczekiwanie na płatność. Na zaksięgowanie płatności czekamy 7 dni, po tym okresie czasu zamówienie jest automatycznie usuwane.
 8. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby płatności za Towar:
  • za pośrednictwem bezpiecznego serwisu do płatności internetowych: Przelewy24
  • operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

DOSTAWA

 1. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, paczkomatu InPost lub ORLEN Paczka.
 2. Podczas procesu zakupowego należy wybrać dostępną opcję dostawy.
 3. Sklep ma 7 dni roboczych na realizację zamówienia i przekazania go do firmy kurierskiej.
 4. Przewidywany czas dostawy paczki kurierem lub do paczkomatu czy punktu odbioru zależy wyłącznie od firmy kurierskiej. Zazwyczaj jest to od 24-48h. Czas ten może się wydłużyć do 7 dni roboczych.
 5. Przesyłkę dostarcza kurier, bądź można ją odebrać samemu w paczkomacie lub punkcie odbioru.
 6. Godzina doręczenia jest zależna od firmy kurierskiej.
 7. Doręczenie odbywa się od poniedziałku do piątku.
 8. Dostawa za pośrednictwem kuriera w sobotę, niedzielę i święta jest niedostępna.
 9. Za ewentualne opóźnienia odpowiedzialne są firmy kurierskie.
 10. W przypadku nieobecności odbiorcy, produkt należy odebrać w punkcie odbiorów zlokalizowanym w awizo.
 11. W przypadku nieobecności odbiorcy podczas dostawy, nie jest możliwe, aby w tym samym dniu roboczym kurier doręczył przesyłkę ponownie.
 12. Kurier nie ma obowiązku skontaktować się z odbiorcą przed dostawą.
 13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak dostawy, jeśli będą one skutkiem działania siły wyższej, tj. jakichkolwiek okoliczności pozostających poza kontrolą Sprzedawcy, w tym w szczególności wojny, aktów terrorystycznych, strajków, stanów wyjątkowych, braku funkcjonowania środków transportu, przerw w dostawach prądu lub mediów, trzęsień ziemi lub innych katastrof naturalnych.

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność Towaru z umową sprzedaży, w szczególności w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 3. Reklamacje możliwe są w następujących sytuacjach:
  • Towar nie został doręczony z winy Sprzedawcy,
  • Towar jest uszkodzony,
  • Towar nie zgadza się z wybranym przez Klienta produktem na stronie Sklepu.
 4. W sytuacji niedostarczenia przesyłki lub uszkodzenia z winy kuriera, wydajemy dokumenty niezbędne, aby Klient złożył w swoim imieniu roszczenie reklamacyjne do firmy kurierskiej. Jako Sklep, nie ponosimy odpowiedzialności w sytuacji wystąpienia winy po stronie kuriera.
 5. W przypadku reklamacji wymagane jest pisemne oświadczenie Klienta (dostępne tutaj) i wysłanie go na adres mailowy sklepu sklep@lunardestiny.pl.
 6. Po akceptacji formularza reklamacji, Klient powinien:
  • Produkt starannie zapakować,
  • Produkt wysłać na własny koszt, na adres siedziby firmy Sawart Studio wraz z dołączeniem formularza reklamacyjnego.
 7. Produkt po przyjściu na magazyn będzie starannie sprawdzany:
  • Produkt musi być oryginalnie zapakowany łącznie ze wszystkimi metkami inaczej odstąpienie od umowy nie jest możliwe.
  • Produkt będzie sprawdzany czy ma ślady użytkowania. Produkt, który był użytkowany nie podlega zwrotowi.
 8. W przypadku decyzji odmowy zwrotu pieniędzy za reklamowany Produktu, Klient musi pokryć koszt ponownego odesłania do klienta Produktu, który został uznany za niepodlegający reklamacji.
 9. W celu udokumentowania niezgodności Towaru z umową, należy do 24 godzin po odebraniu przesyłki wysłać na adres mailowy zdjęcie produktu. W przeciwnym wypadku reklamacje nie będą rozpatrywane.
 10. Nie ponosimy odpowiedzialności za błąd w druku przy przygotowaniu treści liściku, bądź ucięcie części treści, jeżeli przekraczała 200 znaków.
 11. W przypadku reklamacji nie zwracamy kosztów dedykacji.
 12. W przypadku reklamacji przesyłka musi być nadana za pośrednictwem kuriera. Nie przyjmujemy paczek wysłanych do nas za pobraniem ani tych nadanych poprzez Pocztę Polską, paczkomatem lub do punktu odbioru. Każdy zwracany produkt powinien być czysty, odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony przed uszkodzeniem. Koszt odesłania towaru pokrywa Kupujący.
 13. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu maksymalnie 14 dni od momentu otrzymania produktu z powrotem na magazyn.
 14. Sklep odpowiada finansowo wyłącznie do wartości zamówienia.
 15. Celem ułatwienia Klientowi złożenia reklamacji, Sprzedawca rekomenduje, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, numer zamówienia oraz informację jaki konkretny Towar Klient reklamuje i z jakiego powodu wraz z załączonym materiałem zdjęciowym.
 16. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi Klienta wskazanymi w tej reklamacji.
 17. Sprzedawca będzie się starać rozwiązać każdą reklamację. Jeżeli nie będzie w stanie rozwiązać zaistniałego sporu, strony takiego sporu będą mogły skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów.
 18. Formularz reklamacyjny należy przesłać na adres e-mail: sklep@lunardestiny.pl.

ZWROTY

 1. Na podstawie Artykułu 27 Ustawy o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zakupu. Odstąpienie jest wyłącznie możliwe maksymalnie do 14 dni od momentu zakupu.
 3. W przypadku zwrotu wymagane jest pisemne oświadczenie Klienta (dostępne tutaj) i wysłanie go na adres mailowy sklepu sklep@lunardestiny.pl przed upływem wskazanego 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 5. Po wysłaniu oświadczenia Klient powinien:
  • Produkt starannie zapakować, jeśli to możliwe użyć oryginalnego pudełka wysyłkowego.
  • Produkt wysłać na własny koszt kurierem, na adres siedziby firmy Sawart Studio wraz z dołączeniem formularza odstąpienia od umowy.
 6. Produkt po przyjściu na magazyn będzie starannie sprawdzany:
  • Produkt musi być oryginalnie zapakowany łącznie ze wszystkimi metkami inaczej odstąpienie od umowy nie jest możliwe.
  • Produkt będzie sprawdzany czy ma ślady użytkowania. Produkt, który był użytkowany nie podlega zwrotowi.
 7. W przypadku decyzji odmowy zwrotu pieniędzy za zakup produktu, Klient musi pokryć koszt ponownego odesłania do klienta produktu, który został uznany za niepodlegający zwrotowi.
 8. W przypadku zwrotów nie zwracamy kosztów dedykacji.
 9. W przypadku zwrotów przesyłka musi być nadana za pośrednictwem kuriera. Nie przyjmujemy paczek wysłanych do nas za pobraniem ani tych nadanych poprzez Pocztę Polską, paczkomatem lub do punktu odbioru. Każdy zwracany produkt powinien być czysty, odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony przed uszkodzeniem. Koszt odesłania towaru pokrywa Kupujący.
 10. Zwroty rozpatrywane są w ciągu maksymalnie 14 dni od momentu otrzymania zwrotu.
 11. Celem ułatwienia Klientowi procesu zwrotu Towaru, Sprzedawca rekomenduje, aby zgłoszenie zawierało w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, numer zamówienia oraz informację jaki konkretny Towar Klient chce zwrócić. (Formularz zwrotu dostępny jest tutaj)
 12. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonym oświadczeniu Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.
 13. Oświadczenie Klienta o zwrocie należy przesłać na adres e-mail: sklep@lunardestiny.pl.
 14. Wszystkie zestawy biżuterii są sprzedawane jako komplety. W przypadku zamówienia kompletu i zamiarze jego zwrotu, możliwy jest wyłącznie zwrot kompletnego zestawu.
 15. W wypadku dokonania zwrotu kilku Produktów otrzymanych w tej samej przesyłce, Klient powinien odesłać zwracane Produkty łącznie w jednej przesyłce.
 16. W przypadku nieodebrania przesyłki z punktu odbioru, paczka zwracana jest po kilku dniach automatycznie do nadawcy. Sprzedawca po otrzymaniu paczki ma 14 dni od momentu otrzymania przesyłki na zwrot kwoty zakupu pomniejszonej o koszt przesyłki na konto Klienta. Nieodebranie przesyłki nie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy, które przysługuje Klientowi w momencie odebrania przesyłki. Zatem gdy Klient nie odbierze przesyłki z punktu lub od Kuriera paczka jest zwracana na magazyn Sklepu a Klient jest obciążany kwotą wysyłki za czym idzie zwrot pieniędzy dla Klienta jest pomniejszony o koszt wysyłki oraz ewentualnych dodatkowych kosztów.

OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń czy płatności).
 2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
 3. Kupujący ma prawo swobodnego dostępu do swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawa żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do sprzedającego na adres poczty e-mail: sklep@lunardestiny.pl
 4. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności znajdą Państwo TUTAJ.
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2023 r.