PODSTAWOWE UREGULOWANIA

SAWART STUDIO Maciej Sawicki obsługuje stronę https://www.lunardestiny.pl („Usługa”).

Niniejsza strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszej Usługi i wyborów, które zostały powiązane z tymi danymi.

Wykorzystujemy Twoje dane w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z tymi zasadami. O ile nie określono inaczej w niniejszych Zasadach prywatności, terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszych Warunkach korzystania z usługi, dostępne na stronie https://www.lunardestiny.pl

Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Polityka prywatności Google oraz Warunki korzystania z usługi.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis Internetowy www.lunardestiny.pl.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest przedsiębiorstwo Sawart Studio Maciej Sawicki z siedzibą w Gorlicach NIP 7382052464.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Korzystając z usług Marki Lunar Destiny, klient zgadza się na dobrowolne podanie danych nadawcy i odbiorcy niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane przez Sawart Studio) Na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
 • do realizacji zamówienia,
 • odpowiedzi na zapytania,
 • archiwizacji,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu:
 • marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
 • organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
 • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
 • prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu) Na podstawie wyrażonej zgody:
 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Marki Lunar Destiny oraz marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących, przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Marketing bezpośredni może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. programów służących do automatycznego wysyłania e-maili),
 • marketingu bezpośredniego opartego na analizie danych dotyczących np. przeglądanych podstron na stronie www.lunardestiny.pl,
 • analiz preferencji lub zainteresowań klienta, analiz oglądalności lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora danych z urządzeń, którymi klient posługuje się podczas korzystania ze strony internetowej (np. z komputera, urządzeń mobilnych). Na podstawie tworzonego profilu klienta Administrator może: (i) dostosować świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań klienta lub (ii) zaproponować spersonalizowaną ofertę. W wymienionych powyżej celach Administrator będzie przetwarzał dane dotyczące:
 • ilości sprzedawanych towarów przez klienta oraz korzystania z informacji dostarczanych drogą elektroniczną (np. strona internetowa). Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.
 • dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje zawarte w bazie danych Administratora.
 • dane osobowe nadawcy podlegają szczególnej ochronie i nie są ujawniane osobom trzecim, w tym odbiorcy przesyłki. Administrator danych zapewnia środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 • dane osobowe nadawcy są wykorzystywane przede wszystkim do kontaktowania się z nim w ramach realizacji zamówienia. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:a) po sprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
  b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Marce Lunar Destiny
  c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
 1. W przypadku zamówień zagranicznych dane nadawcy są wymagane, ponieważ niektóre oddziały mogą odmówić realizacji zamówienia niezawierającego tych danych.
 2. Kategoriami odbiorców danych są: partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), firmy hostingowe.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 • poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 • poprzez informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 1. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Klientowi przysługuje prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia danych osobowych przekazanych Marce Lunar Destiny. W szczególności klientowi przysługują prawa do:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 • sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • żądania od Administratora usunięcia danych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 • wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia przepisów,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 • uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
 1. Prawa powyższe można zrealizować poprzez zgłoszenie takiej dyspozycji:
 • mailowo na adres sklep@lunardestiny.pl
 •  korespondencją tradycyjną na adres: Sawart Studio Maciej Sawicki Sikorskiego 64, 38-300 Gorlice
 1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.lunardestiny.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

ZBIERANIE I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI

 Gromadzimy kilka różnych rodzajów informacji dla różnych celów, aby zapewnić i ulepszyć naszą Usługę.

RODZAJE ZBIERANYCH DANYCH

 DANE OSOBISTE

Korzystając z naszej Usługi, możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika, z których można się skontaktować lub zidentyfikować (“Dane osobowe”). Osobiście, identyfikowalne informacje mogą obejmować, ale nie są ograniczone do:

 • Adresów e-mail
 • Imienia i Nazwiska
 • Numeru Telefonu
 • Adresów, Miasta, Kodu pocztowego i kraju
 • Cookies idane o użytkowaniu

DANE UŻYTKOWANIA

Możemy również zbierać informacje o tym, w jaki sposób usługa jest dostępna i używana (“Dane o użytkowaniu”). Dane dotyczące użytkowania mogą zawierać informacje, takie jak adres IP twojego komputera (np. Adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszej usługi, które odwiedzasz, czas i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalny identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

DANE ŚLEDZENIA I PLIKI COOKIE

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszej usłudze i przechowywać określone informacje.

Pliki cookie to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy unikatowy identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na urządzeniu. Wykorzystywane są również technologie śledzenia, takie jak beacony, znaczniki i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Możesz nakazać przeglądarce, aby odrzuciła wszystkie pliki cookie lub wskazała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednakże, jeśli nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi.

Przykłady plików cookie, których używamy:

 • Session Cookies.Używamy plików cookie sesji w celu obsługi naszej usługi.
 • Pliki cookie preferencji.Używamy plików cookie preferencji, aby zapamiętać Twoje preferencje i różne ustawienia.
 • Pliki cookie bezpieczeństwa. Używamy plików cookie bezpieczeństwa w celach bezpieczeństwa.

WYKORZYSTANIE DANYCH

SAWART STUDIO wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

 • Aby zapewnić i utrzymać Usługę
 • Aby powiadomić Cię o zmianach w naszej usłudze
 • Aby umożliwić ci udział w interaktywnych funkcjach naszej Usługi, gdy zdecydujesz się to zrobić
 • Aby zapewnić obsługę klienta i wsparcia
 • Aby zapewnić analizy lub cenne informacje, dzięki czemu możemy poprawić usługi
 • Aby monitorować korzystanie z Usługi
 • Aby wykrywać, zapobiegać i rozwiązywać problemy techniczne

TRANSFER DANYCH

Twoje informacje, w tym dane osobowe, mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza państwem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Jeśli znajdujesz się poza Polską i chcesz przekazać nam informacje, pamiętaj, że przekazujemy dane, w tym Dane Osobowe, do Polski i tam je przetwarzamy.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, oznacza zgodę na to przeniesienie.

SAWART STUDIO podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że twoje dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie danych osobowych nie będzie miało miejsca w organizacji lub kraju, o ile nie zostaną podjęte odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoich danych i inne dane osobowe.

UJAWNIANIE DANYCH

 WYMOGI PRAWNE

SAWART STUDIO może ujawnić dane osobowe w dobrej wierze, wierząc że takie działanie jest konieczne w celu:

 • Do przestrzegania obowiązku prawnego
 • Do ochrony i obrony praw lub własności SAWART STUDIO
 • Aby zapobiec lub zbadać ewentualne wykroczenia w związku z Usługą
 • Do ochrony osobistego bezpieczeństwa użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • W celu ochrony przed odpowiedzialnością prawną

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne, ale pamiętajmy, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony Twoich Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa.

USŁUGODAWCY

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu usprawnienia naszej Usługi (“Dostawcy Usług”), świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy w analizie sposobu korzystania z naszej Usługi.

Te osoby trzecie mają dostęp do Twoich Danych Osobowych wyłącznie w celu wykonania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani nie wykorzystywać ich w żadnym innym celu.

ANALYTICS

Możemy używać zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizy korzystania z naszej Usługi.

 • Google Analytics
  Google Analytics to usługa oferowana do analityki internetowej Google, który śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Te dane są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.
  Możesz zrezygnować z udostępniania swojej usługi w Usłudze Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek zapobiega udostępnianiu przez Google Analytics kodu JavaScript (ga.js, analytics.js i dc.js) w Google Analytics na temat aktywności odwiedzin.
  Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad zachowania prywatności w Google, odwiedź stronę internetową Google poświęconą prywatności i warunkom: https://policies.google.com/privacy?hl=en

LINKI DO INNYCH STRON

Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link osoby trzeciej, zostaniesz przekierowany do strony tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy przejrzenie Polityki prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

PRYWATNOŚĆ DZIECI

Nasza usługa nie dotyczy osób w wieku poniżej 18 lat (“Dzieci”).

Nie gromadzimy świadomie informacji umożliwiających identyfikację osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dzieci przekazały nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że pobieramy dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

 Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię e-mailem i / lub wyraźnym powiadomieniem o naszej usłudze, zanim zmiana zacznie obowiązywać i zaktualizujemy “datę wejścia w życie” na początku niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności w przypadku jakichkolwiek zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują, gdy są zamieszczane na tej stronie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami:

email: sklep@lunardestiny.pl

DODATKOWE LINKI ZWIĄZANE Z PRYWATNOŚCIĄ


Ostatnia aktualizacja: 04.06.2024 r.